Назад
Новини

Відновлення податкових перевірок в умовах воєнного стану:
огляд положень законопроекту №7360

«12» травня 2022 року Верховною Радою України було проголосовано проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану (далі – законопроект №7360) та прийнято у цілому відповідний закон. Станом на день написання цього огляду цей закон ще очікує підписання Президентом України.

Змістовно зазначений документ унормовує чималу кількість питань, які набули своєї актуальності в умовах дії правового режиму воєнного стану: це і реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до них, і бюджетне відшкодування, і відновлення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством, і проведення податкових перевірок. Новації з приводу останніх пропонуємо розглянути детальніше.

По-перше, законопроект №7360 розширює коло податкових перевірок, дозволених до проведення контролюючими органами. Так, наведений законодавчий акт легалізує будь-які фактичні та камеральні перевірки, а також документальні позапланові перевірки, що проводяться:

Отже, проведення документальних планових перевірок та документальних позапланових перевірок за підставами, відмінними від названих вище, в умовах воєнного стану досі не допускається.

При цьому, щодо камеральних перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість та уточнюючих розрахунків за окремі звітні періоди 2022-го року законопроектом №7360 встановлені спеціальні строки їх допустимого початку та завершення, а саме камеральні перевірки, за якими періодом, що перевіряється, є:

Подані уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з податку на додану вартість за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряються у строк, визначений цим пунктом для звітного періоду, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку.

По-друге, аналізованим законопроектом запроваджуються умови, виключно за наявності яких допускається проведення документальних позапланових перевірок. Закріплення цієї норми на рівні закону зумовлено цілями необхідності забезпечення безпеки учасників заходу податкового контролю.

Згідно із законопроектом №7360 документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

– доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;

– доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

– проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки (далі по тексту для спрощення пропонуємо називати такі умови «умовами безпечного проведення перевірок»).

Щодо строків початку та завершення документальних позапланових перевірок, то законопроект №7360 перелічує три варіанти унормування цього питання:

1) Щодо перевірок, які були розпочаті та не завершені до 24.02.2022.

У такому разі перевірки поновлюються та закінчуються протягом 60 днів з дня, наступного за днем набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану». Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк.

2) Щодо перевірок, які не можуть бути завершені через відсутність умов безпечного проведення перевірок.

У даному випадку такі перевірки можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що оформляється наказом, копія якого надсилається платнику податків до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету. Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки.

3) Щодо перевірок, що будуть розпочаті після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПК України (у процедурі бюджетного відшкодування).

Такі перевірки проводяться протягом 60-ти календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.

По-третє, законопроект №7360 вказує, що у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з цим Кодексом, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи.

Втім, застосування заходів фінансової відповідальності має здійснюватися з урахуванням того, що обставинами, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, є, зокрема, вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору).

Також законопроект зазначає, що вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються.

По-четверте, за новою редакцією пп.69.9 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України згідно з законопроектом №7360 припиняється зупинення строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені, а також строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок [з підстав, визначених у законі], складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.  

Довідково:

Станом на день написання цього огляду Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» ще не набрав чинності.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до абзаців другого, п’ятого-восьмого підпункту 69.2 та підпункту 69.11 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України в частині камеральних перевірок декларацій та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, які набирають чинності з 2 червня 2022 року.  


Помічник адвоката
Владислав Медвєдєв
Детальніше
Новини 31.03.2022

Український юридичний ринок об’єднався: спільна позиція щодо співпраці з міжнародними компаніями, які продовжують вести бізнес в росії

У продовження ініціатив АПУ більше ніж 70 провідних юридичних фірм об’єдналися і висловили позицію про припинення надання юридичних послуг міжнародним компаніям, які все ще ведуть бізнес та зберігають свою присутність в РФ. Водночас ми вітаємо всі спроби українського менеджменту іноземних компаній донести необхідність виходу з ринку країни-агресора та прагнення підтримки України значною фінансовою, військовою та […]

Детальніше
Новини 10.03.2022

НБУ відкрив спецрахунки для гуманітарних цілей та сбору коштів на потреби армії

Рахунки використовуватимуться для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону.

Детальніше
Новини 07.02.2022

Нове призначення
в практиці кримінального права

Адвокат Дмитро Остапенко, який починав свій шлях у АО "Кролевецький та партнери" на посаді радника практики кримінального права, був обраний керівником даної практики та став партнером компанії.

Детальніше

Читайте всі новини KROLEVETSKYI and Partners на цій сторінці

Всі новини
Call Now Button