Назад
Новини

Чи діє кворум за статутом ТОВ?

Саме з таким питанням до нас звернувся учасник товариства з обмеженою відповідальністю, якому належить 41 % статутного капіталу.

«В нашому статуті, який не змінювався з 2016 року, передбачено положення про кворум загальних зборів, а саме, що загальні збори учасників повноважні, якщо на них присутні учасники, які сукупно володіють більше 60 % голосів. Але багато хто говорить, що зараз за новим законом 59 % голосів буде достатньо для проведення загальних зборів та прийняття рішення. То мажоритарний учасник може без мене приймати якісь рішення всупереч моїм інтересам без дотримання вимог про кворум?»

– приблизно так було розпочато діалог з клієнтом, який схвильований долею своєї компанії. Звичайно клієнт отримав детальну письмову консультацію по всім питанням, які його цікавили, але тема кворуму є досить актуальною, тому далі саме про це.

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі Закон про ТОДВ) не містить положень про кворум учасників на загальних зборах товариства, так само як і заборони встановлення такого кворуму. Основоположним для прийняття рішення загальними зборами закон виділяє кількість голосів, необхідну для цього.

Так, для прийняття рішення потрібна більшість голосів усіх учасників, а з окремих питань 3/4 голосів або 100% голосів. Однак Закон про ТОДВ також передбачає можливість зазначити в статуті іншу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення (ч. 5 ст. 34 Закону про ТОДВ), проте не менш ніж більшість і за винятком тих питань, для вирішення яких необхідно 100% голосів.

В цілому, аналіз норм Закону про ТОДВ свідчить про існуючий принцип диспозитивності установчих документів, тобто в статуті можна передбачити все, що прямо не заборонено законом.

Наявність кворуму загальних зборів в статуті прямо не суперечить Закону про ТОДВ, хоча обмежує можливість учасників приймати рішення шляхом заочного голосування (ст. 35 Закону про ТОДВ). Положення про заочне голосування відносяться до імперативних, оскільки в законі не передбачена можливість позбавити учасників таких прав. Можливо з таких міркувань, а також у зв’язку з відсутністю положень про кворум у Законі про ТОДВ, державні реєстратори після набрання чинності Законом про ТОДВ, що відбулося 17.06.2018, відмовляються приймати нові статути, в яких прописані положення про кворум загальних зборів.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону про ТОДВ було передбачено «перехідний період», який тривав один рік з дня набрання чинності законом, тобто до 17.06.2019. Протягом цього періоду товариства могли здійснювати діяльність на підставі статутів, які не відповідали Закону про ТОДВ але відповідали Закону України «Про господарські товариства» на момент втрати чинності останнім. Такий висновок щодо тлумачення зазначених положень зроблено Верховним Судом у постанові від 11.09.2019 у справі № 922/3010/18.

Отже, положення про кворум, які були зазначені в статуті однозначно мали застосовуватися в «перехідний період» та це відповідало вимогам Закону про ТОДВ. Однак виникало питання: що після спливу цього періоду, якщо товариство не затвердить нову редакцію статуту, чи потрібно дотримуватись вимог про кворум учасників на загальних зборів, якщо це передбачено статутом?

Нещодавно було опубліковано постанову Верховного Суду з висновками, що кворум учасників на загальних зборах в статуті товариства цілком відповідає вимогам Закону про ТОДВ.

Постановою ВС від 18.06.2020 у справі № 922/298/19 залишено касаційну скаргу без задоволення, а постанову Східного апеляційного господарського суду від 05.02.2020 без змін.

Колегія суддів Касаційного господарського суду

цілком погодилась з висновками суду апеляційної інстанції:

• дійсно, ст. ст. 33, 34 Закон про ТОДВ безпосередньо не містять вимог щодо кворуму для правомочності зборів, але такі вимоги визначені абз. 2 п.7.3. Статуту Відповідача;

• Закон про ТОДВ, не встановлюючи власні вимоги щодо умов правочинності зборів, не тільки не містить заборони визначати Статутом кворум, необхідний для повноважності зборів, але й в ч. 1 ст. 33 передбачає можливість регламентації порядку проведення зборів як цим Законом, так і Статутом;

• водночас, положення ч. ч. 2-5 ст. 34 Закону про ТОДВ, які встановлюють вимоги до кількості голосів від загальної кількості голосів всіх учасників товариства, необхідної для прийняття рішення з певних питань, які за Законом вимагають одностайності, та забороняють встановлення іншого щодо таких питань в статуті, фактично опосередковано вказують і на вимоги щодо повноважності зборів, які розглядатимуть такі питання.


Таким чином, на сьогоднішній день правова позиція Верховного Суду вбачає законність положень статуту товариства про мінімальну кількість присутніх учасників на загальних зборах товариства (кворум) для їх повноважності, тобто такі положення цілком відповідають Закону про ТОДВ.

З огляду на практику ВС останніх декількох років є вірогідність, що суд стане на захист прав міноритарного учасника, який був відсутній на загальних зборах, що призвело до відсутності кворуму, передбаченого статутом Товариства. Однак, треба враховувати, що з часом позиція Верховного Суду може змінюватися, та Велика Палата може мати свою точку зору.

Отже можна використовувати такий додатковий інструмент для захисту прав міноритарних учасників Товариства, залишилось тільки переконати в цьому державного реєстратора, якому буде подаватися статут із положеннями про кворум загальних зборів.


Партнер
Олексій Зайцев
Детальніше
Проекти 25.08.2021

Україна-Британія 1:0

Наша клієнтка тривалий час проживала у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Там вона одружилася і народила доньку. Через певний час сімейне життя перетворилося на катастрофу, бо чоловік почав пиячити та давав волю кулакам.

Детальніше
Проекти 16.07.2021

«Архітектурний контроль»:
як відрізнити від явного свавілля?

Уявляєте, одним чудовим ранком за чашкою смачної кави Ви дізнаєтеся, що все Ваше майно, банківські рахунки арештовані. Як наслідок - повне унеможливлення проведення розрахунків з контрагентами та блокування підприємницької діяльності.

Детальніше
Проекти 09.07.2021

Порятунок активів підприємства від свавілля прокуратури

Чергове «актуальне» провадження під наглядом прокурорів Офісу Генерального прокурора обрало об'єктами уваги декілька десятків підприємств Харківщини із значними обсягами постачання.

Детальніше

Читайте всі новини KROLEVETSKYI and Partners на цій сторінці

Всі новини
Call Now Button